Cercetare de populație

 

Orice persoană care nu are informații sigure legate de strămoșii săi și dorește să-și cunoască mai bine originea, poate beneficia de acest serviciu, care constă, de regulă, în cercetarea rudelor în linie colaterală ale strămoșilor, fraților și soților acestora.

 

Însă este posibil ca obiectul unei solicitări să fie cercetarea frecvenței unui nume de familie într-o anumită localitate.

De obicei, se spune că trebuie să ne cunoaștem trecutul ca să înțelegem, de fapt, cine suntem. Acest aspect poate fi important pentru cei care într-adevăr sunt de această părere. Acest serviciu poate oferi ajutor, răspunsuri la întrebări pentru cei care doresc să-și afle trecutul, fie cu câteva secole, fie cu câteva decenii în urmă.

population research-cercetare de populatieProfunzimea cercetării, gradul de detaliere a informațiilor depinde de mai mulți factori. Primul și probabil cel mai important factor este să identificăm documente oficiale, scrise, sau să avem un punct de plecare sigur și care, ulterior, poate fi confirmat în domeniul respectiv. În câteva cazuri, de exemplu, în cazul familiilor nobile, ne-au rămas date care ne ajută cu o mulțime de informații. În alte cazuri, această cercetare este mai greoaie din cauza distrugerii actelor în cazul familiilor evreiești în timpul celui de al doilea război mondial, însă nu este imposibilă.

Un alt factor important poate fi domiciliul: mediu rural sau urban, sau rangul social, titlul, care trebuie să fie confirmate în scris în anumite cazuri. Toți acești factori influențează profunzimea, complexitatea cercetării. Definesc adâncimea până la care putem identifica predecesori direct ascendenți, sau informațiile disponibile ne-ar putea ajuta să cercetăm inclusiv rude colaterale. Diferența între cercetarea arborelui genealogic și cercetarea populației constă în gradul de detaliere.