Colectarea documentelor pentru cetățenie

Recomandăm acest serviciu mai ales persoanelor care trăiesc în afara Uniunii Europene și doresc să obțină cetățenia română sau maghiară, astfel putând deveni cetățeni ai Uniunii Europene.

În funcție de client, pot exista numeroase motive – începând cu facilitarea obținerii vizei europene până la cultivarea valorilor culturale și respectului  față de strămoșii noștri – care pot sta la baza solicitării cetățeniei țării strămoșilor săi.

Înaintea începerii cercetării, este necesar ca beneficiarul să ne pună la dispoziție informațiile disponibile despre strămoșii lui (de ex.: data nașterii, numele, locul unde au trăit, respectiv documente care atestă căsătoria, dacă este cazul, etc.). Dacă are în posesie documente oficiale pe suport de hârtie, este indicat să ni le trimită în versiune scanată (de ex.: certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de deces etc.).

 

De regulă, cercetările durează câteva luni (în medie 2-3 luni),

însă există și factori care îngreunează acest proces. De exemplu, în situația în care beneficiarul nu cunoaște locul sau data de naștere exactă a predecesorilor săi, suntem nevoiți să inițiem cercetări mai complexe, care să dezvăluie datele necesare. Există și cazuri în care locul de origine este introdus incorect în documentul care atestă emigrarea, îngreunând, de asemenea, procesul de cercetare.

Chiar și în cazul în care a avut loc o adopție oficială în trecut, însă nu există legături de sânge, este posibilă obținerea cetățeniei părinților adoptivi. Obținerea cetățeniei poate fi îngreunată, însă nu poate fi împiedicată pe motivul perioadei dintre data emigrării și data exercitării dreptului la cetățenie.

Este un ajutor semnificativ și, în același timp, un factor care scurtează perioada de cercetare, dacă dispunem de informații punctuale, respectiv, în cazuri ideale, de documente oficiale despre strămoșii noștri. În anumite cazuri, în perioada cercetării suntem nevoiți să apelăm periodic la clienții noștri pentru mai multe informații sau clarificări.

Fiind evident faptul că putem obține numai cetățenia predecesorilor noștri, prin această metodă nu este posibilă obținerea cetățeniei unei alte țări europene.

 

COLLECTING DOCUMENTATION FOR CITIZENSHIP registru cetatenie romana