Gallery

 

ÎNCĂRCĂM ÎN GALERIE IMAGINI INTERESANTE PE CARE LE GĂSIM ÎN TIMPUL CERCETĂRILOR NOASTRE.

 

On this picture we can see the baptismal registry of Andrei Muresanu, the author of the Romanian anthem.


Pe această imagine se poate vedea registrul de botez al lui Andrei Mureșanu, autorul imnului român.

 

* * *

On the picture we can see the death registry of David Craciun retired gendarme master, the husband of Elena Ungurean. Born in Șopotu Vechi, Caras-Severin county, died of tuberculosis in Tibolddaróc, Hungary.

În imagine se poate vedea registrul morții lui David Crăciun, maestrul de jandarmi retras, soțul Elenei Ungurean. Născut la Șopotu Vechi, județul Caraș-Severin, a murit de tuberculoză la Tibolddaróc, Ungaria.

 

* * *

An entry of the roman catholic registry of Lazarea, Hargita county from the February of 1699: „I baptized a Vallachian child of around 15 years of age”

O intrare din registrul romano-catolic din Lăzarea, județul Harghita din februarie 1699: 
„Am botezat un copil valah de vreo 15 ani”

 

 * * *

A census from 1755, where they counted the orthodox people in Sighisoara (Schassburg). (The source of the document, Hungarian National Archives)

Un recensământ din 1755, unde s-a numărat poporul ortodox din Sighișoara (Schassburg).
(Sursa documentului, Arhivele naționale maghiare)